http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
20.03
Poznaj szczegóły akcji
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64409/poznaj-szczegoly-akcji_1_230580044103309.jpg

"Posadźmy drzewo w Częstochowie" to akcja zachęcająca częstochowian do zasadzenia własnego drzewka w mieście. Podczas jej inauguracji posadzono 10 drzewek przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i alei Armii Krajowej. Tymczasem prezentujemy organizacyjne warunki uczestnictwa w tej inicjatywie, wraz z zasadami sadzenia drzewek - na razie na działkach przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca. Wkrótce Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM ma wskazać kolejne lokalizacje.

Na wskazanym na załączonej mapce terenie przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca (w pobliżu alei Marszałkowskiej) zostały na chwilę obecną wyznaczone miejsca dla posadzenia blisko 100 nowych drzew z uwzględnieniem odpowiednich dla wybranego gatunku odległości pomiędzy nimi.
Są przygotowywane kolejne - w liczbie ok. 80 sztuk na terenie bliżej Lasku Aniołowskiego.

Termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok. 15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał od 1 października do ok. 15 listopada.

Nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.

Drzewa powinny być posadzone w miejscach wskazanych z pomocą znaczników (tabliczki szkółkarskie) z nazwą gatunku drzewa przewidzianego do posadzenia w danym miejscu. Wykaz gatunków drzew liściastych i iglastych zawiera tabela poniżej.
 

Gatunki drzew zaplanowane do posadzenia


Lp.

Gatunek

Oznaczenie w terenie

Przybliżona liczba miejsc

Drzewa liściaste

1.

 

Jarząb

J.

ok. 20

2.

 

Klon

K.

ok. 15

3.

 

Dąb

D.

ok. 10

4.

 

Lipa

 

L.

ok. 10

5.

 

Jesion

Je.

ok. 5

6.

 

Grab

G.

ok. 10

Drzewa iglaste

1.

 

Sosna

S.

ok. 20


Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni miejskiej, czyli:

dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm i wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej z 5 pędów.

- dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi - jak dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew

Dołki dla sadzonych drzew będą przygotowane dla sadzących, to jest wykopane i wypełnione żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest - należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.

Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenie - te czynności wykonają już służby miejskie.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prosi o informacje telefoniczne pod numerem tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418 lub elektroniczne na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl, o nasadzeniach, aby umożliwić niezwłoczne wykonanie tych prac.
 

Lista przykładowych punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach,
w których można kupić drzewa do nasadzeń:

- Szkółka Drzew i Krzewów Kulas
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy aleja Jana Pawła II 2
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy ul. św. Rocha 219B

- Centrum Ogrodnicze "Garten"
Częstochowa, ul. Sosabowskiego 20a

- Tomżyński Szkółka Roślin
Częstochowa, ul. Leśna 28

- Centrum Ogrodnicze Dawid
Jaskrów, ul. Częstochowska 233

- EKOBRASS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Marek Kapusta, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 34

- Gospodarstwo Szkółkarskie "Wróblewscy"
Zenona Wróblewska, Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8.

Zgodnie z zapowiedziami w przygotowaniu są kolejne tereny do nasadzeń - w różnych miejskich lokalizacjach.

kg
facebook
pogoda