http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
20.03
Pożegnali komendanta
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64410/pozegnali-komendanta_1_1945872610103529.jpg

Mł.insp. Sławomir Litwin nie jest już Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. W związku z zakończeniem przez niego służby na tym stanowisku, odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele policji z Katowic, posłowie, senatorowie, reprezentanci władz miasta i powiatu.

Dotychczasowy szef częstochowskich policjantów, pozostaje w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Jednocześnie obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie przejął I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. W uroczystej zbiórce wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystyniak, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, wójtowie wszystkich gmin, przedstawiciele częstochowskich urzędów, prokuratury, sądu, duchowieństwa i innych  służb mundurowych oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł.insp. Sławomir Litwin od początku swojej służby był związany z częstochowską policją. Pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego w Częstochowie, następnie na stanowisku naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Od 2011 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 2012 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, a w 2015 roku został powołany na stanowisko Komendanta. Mł. insp. Sławomir Litwin żegnając się z częstochowską policją podziękował policjantom za wspólną służbę, a zaproszonym gościom za współpracę i okazane wsparcie.

kg, zdj. KMP Cz-wa
facebook
pogoda