http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
26.04
Video, ergo sum
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64771/video-ergo-sum_1_538392735094707.jpg

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza III Wojewódzki konkurs filmowy "Video, ergo sum - Widzę, więc jestem" dla młodzieży i dorosłych. Nakręć krótki film dowolnym sprzętem multimedialnym, nagrody finansowe czekają! Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia "filmowych portretów własnych", oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków / narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Uczestnik ma wykorzystać nowe technologie w rozwijazniu swoich pasji. Jury wyłoni najbardziej oryginalną i nowatorską produkcję.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych z województwa śląskiego. 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I- młodzież oraz II- dorośli. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). Uczestnicy przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut.(filmy nie muszą wykorzystywać limitowego czasu 15 minut, mogą być krótsze). Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk). Dozwolona jest dowolna technika wykonania przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet. Organizator przyzna maksymalnie 6 głównych nagród finansowych w kategoriach: I nagroda - 700 zł, II nagroda - 500 zł, III nagroda - 300 zł Możliwe jest także przyznanie wyróżnień (finansowych lub rzeczowych).
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać 
do 30 listopada 2017 r. na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. 

kg
facebook
pogoda