http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
12.09
Duży ruch w inwestycjach
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69695/duzy-ruch-w-inwestycjach_2_269364348225217.JPG

Lato to prawdziwy wysyp inwestycji na terenie Gminy Mykanów.

Drogowcy pracują między innymi na dwóch drogach gminnych łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin. Wykonawcą robót jest firma: "Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o." 05-300 Mińsk Mazowiecki Ul. Kolejowa 28. Wartość inwestycji to  3 379 936,40zł z czego 2 097 576 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji jest też przebudowa drogi gminnej - ul Akacjowej w miejscowościach Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska. Prace polegają na dobudowie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w pasie drogowym ulicy na odcinku od drogi wojewódzkiej D-483 do drogi powiatowej nr 1073S. Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo-Handlowe "ROMTRANS" Roman Zając 42-122 Ostrowy nad Okszą Ul. Topolowa 20. Wartość inwestycji to 520 000zł.

Trwają też prace przy związane ze zmniejszeniem emisji CO2 poprzed kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Obejmuja one termomodernizację remiz OSP w Czarnym Lesie, Starym Cykarzewie, Lubojnie, Borownie, Starym Broniszewie i Świetlicy w Kokawie. Również te relizacje są dofinansowane w kwocie 1904400zł.

Poza tym metamorfozę przechodzi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Ta inwestycja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość prac pochłonie 846 573,85 zł. Wykonawcą robót jest firma: "STB" Sp z o.o. Ul. Bór 151 C 42-200 Częstochowa. Dofinansowanie MKDiN wynosi 315 687zł tj 37,29%.

W trakcie przebudowy jest budynek szkolno-przedszkolny w Borownie. Wkrótce zyska on salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywieniowym. Wykonawcą robot jest firma: PHU SZYMBUD Szymon Bartnik Ul. Żwirki i Wigury 78 42-282 Kruszyna. Wartość inwestycji to 2 755 200,00 zł.

Tuż przed koniec wakacji udało się natomiast zakończyć budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie. Kosztowała ona 380 tys. złotych. Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRUMIX" Budzisław 35 26-234 Słupia.

 

kg
facebook
pogoda