http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
12.09
Nowy samochód dla strażaków
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69696/nowy-samochod-dla-strazakow_1_924855959225530.jpeg

Gmina Mykanów  odebrała od wykonawcy nowy średni samochód pożarniczy VOLVO FLD3C FL dla OSP Stary Cykarzew. Jest on wart blisko 800 tysięcy złotych.

Samochód wykonała firma  BOCAR sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Samochód został wyposażony w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe,. które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakup samochodu będzie sfinansowany z następujących źródeł:

- z Gminy Mykanów - 341 997,00 zł.;
- z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - 150 000,00 zł.;
- z środków WFOŚiGW w Katowicach - 150 000,00 zł.;
- ze środków Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego - 150 000,00 zł.

Łączny koszt wykonania samochodu wraz ze wyposażeniem - 791 997,00 zł.

kg
facebook
pogoda