http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
13.09
Szukasz pracy? Zgłoś się do ZGM
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69702/szukasz-pracy-zglos-sie-do-zgm_1_1490722619231542.jpg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie kontynuuje "Akcję udostępniania ofert pracy" osobom szukającym pracy. W pierwszej edycji akcji wzięło udział blisko 1700 lokatorów.

We wrześniu ZGM TBS ponownie zaprasza do udziału w inicjatywie, która ma aktywizować zawodowo wszystkich zainteresowanych. Przygotowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oferta dotyczy najemców lokali komunalnych i członków ich rodzin oraz wszystkich osób szukających pracy. Akcja tradycyjnie już odbywać się będzie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Ulotki z aktualnymi ofertami zatrudnienia zostaną udostępnione w siedmiu punktach:

- Siedziba Zarządu Spółki w Częstochowie przy ul. P.O.W. 24

- Oddział Eksploatacji przy ul. Orlik-Rȕckemana 35/37

- Oddział Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105

- Oddział Eksploatacji przy Al. Niepodległości 27

- Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26

- Oddział Eksploatacji przy ul. Tuwima 6

- Oddział Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26

 

Przypomnijmy, że pierwsza edycja akcji trwała od 18 maja do 23 czerwca bieżącego roku. W sumie przygotowano wówczas 378 aktualnych ofert, z których szacunkowo skorzystało 1680 osób. W każdym z oddziałów lokatorzy pozyskiwali od 7 do 10 ofert pracy dziennie. Całość rozpoczęła się w lutym od spotkania w "Konduktorowni", kiedy z lokatorami miejskich zasobów spotkali się potencjalni pracodawcy. Zainteresowanie inicjatywą było tak duże, że ZGM TBS postanowił ją kontynuować i okresowo udostępniać oferty w swoich oddziałach.

kg
facebook
pogoda