http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
29.03
Video, ergo sum, czyli Regionalny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_9578/video-ergo-sum-czyli-regionalny-osrodek-kultury-oglasza-konkurs_1_1127273230105738.jpeg

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza młodzież do udziału w konkursie filmowym. - Czekamy na filmy przedstawiające życie widziane z perspektywy młodych mieszkańców. Chcemy dowiedzieć się, jak młodzież postrzega swoją miejscowość, szkołę, środowisko - zachęcają organizatorzy. 

 

Konkurs poświęcony jest tematowi niezwykle ważnemu dla każdego dorastającego człowieka - poszukiwaniu własnej tożsamości. - Czekamy na filmowe wypowiedzi o miejscowości, w której młody człowiek żyje, o najbliższym 

otoczeniu i o swoim miejscu w nim. Oczekujemy na filmy, przedstawiające  życie widziane z perspektywy młodych mieszkańców, obrazujące jak młodzież postrzega swoją miejscowość, szkołę, jakie jest  ich  środowisko, jakie są  jego  walory, szanse czy zagrożenia - wyjaśniają organizatorzy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół z gmin subregionu północnego województwa śląskiego. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół składający się maksymalnie z trzech osób. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki  i style  filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, teledysk). Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.

Prace konkursowe  wraz z kartą zgłoszenia należy składać do  30 października na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13 a

42-200 Częstochowa. 

Uroczystość finałowa z wręczeniem nagród oraz pokazem najlepszych filmów odbędzie się 27 listopadaw galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

 

Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia "filmowych portretów własnych", gdzie wybrany temat narzuca pewną formułę postrzegania rzeczywistości, z drugiej zaś strony umożliwia pokazanie różnorodności tego postrzegania. Konkurs ma także zachęcić młodzież do tworzenia filmowych ekspresji na zadany temat za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Regionalny Ośrodek Kultury chce, aby młodzież w ten sposób pogłębiła swoją wiedzę o lokalnym życiu społecznym, wzmocniła patriotyzm regionalny i dostrzegła walory kulturowe województwa śląskiego.

 

Organizator konkursu

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13 a
www.rok.czestochowa.pl


Koordynator konkursu:
Ewelina Ignaszak-Stolarska, 
tel. 34 366 59 65
email stolarska@rok.czestochowa.pl, 

kg, zdj. arc
facebook
pogoda