http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
15.08
Ceny rosną, ale wolniej
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69443/ceny-rosna-ale-wolniej_1_1838486594113542.jpg

Koszty obowiązkowego ubezpieczenia w czerwcu były o 5 procent wyższe w porównaniu ze styczniem. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego, wzrost cen za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne wyniósł rekordowe 28,3 procent.

 

W czerwcu mediana najniższych cen OC, wg danych porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl, wyniosła 802 zł. W styczniu było to 764 zł. 5-procentowy wzrost cen to najmniejsze podwyżki OC w skali półrocza od początku 2015 roku. Dla porównania mediana cen OC w pierwszym półroczu 2016 wzrosła z 477 zł w styczniu do 612 zł
w czerwcu (28,3%). - Po pierwszym półroczu możemy mówić o większej równowadze na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 87 mln złotych i był wyższy o 67% od wyniku z analogicznego okresu 2016 roku. Wystarczy jednak nawet niewielkie zachwianie równowagi finansowej towarzystw, by podwyżki cen OC nabrały większego tempa - mówi Urszula Pazio-Hrapkowicz, Dyrektor Operacyjny porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl.

 

Jakie podwyżki dla poszczególnych województw?

 

Porównując mediany cen OC z czerwca 2017 i stycznia 2017 roku dla mieszkańców poszczególnych województw, największe wzrosty odnotowaliśmy w pomorskim (8,2%), mazowieckim (6,4%) i podlaskim (6,4%). W tym samym czasie podwyżki OC w najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców woj. lubelskiego (2,7%)
i podkarpackiego (2,8%).

 

Młodzi kierowcy nadal płacą najwięcej za OC

 

Młodzi kierowcy płacą za OC znacznie więcej niż starsi właściciele pojazdów. W I półroczu 2017 r. mediana najniższych cen OC dla młodego kierowcy (do 29 lat) wynosiła 1339 zł. Starsi posiadacze pojazdów (powyżej 30 roku życia) otrzymywali oferty ubezpieczenia tańsze prawie o połowę (30-60 lat: 694 zł, a osoby powyżej 60 lat: 663 zł).

 

Ile płacimy za pojemność silnika?

 

Im większa pojemność silnika, tym wyższa opłata za obowiązkowe OC. W I półroczu 2017 roku różnica w ofertach najniższych cen OC pomiędzy najmniejszą a największą pojemnością silnika wynosiła 61% (odpowiednio 635 zł i 1023 zł).

 

 

Jak marka pojazdu wpływa na cenę OC?

 

Specjaliści porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl wzięli pod lupę 10 marek samochodów, dla których najczęściej sprawdzane były ceny OC. Z analizy wynika, iż w pierwszym półroczu 2017 roku, towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały najwyższe ceny za OC dla pojazdów marki BMW (mediana najniższych cen OC - 975 zł). Najtańsze polisy OC (709 zł) dotyczyły samochodów marki Fiat i Skoda.

 

 

Bezrobotny płaci więcej za OC

 

Kalkulując składkę OC, część towarzystw pyta o zawód właściciela pojazdu. W I półroczu 2017 roku najdroższe oferty OC otrzymywali sportowcy (1354 zł) oraz osoby bezrobotne (906 zł). Najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili natomiast emeryci i renciści (661 zł) oraz rolnicy (662 zł).

 

Czy ceny OC utrzymają sią na obecnym poziomie?

 

Możliwe są dalsze wzrosty cen OC, lecz nie powinny być one już tak gwałtowne jak w roku 2016. Impulsem dla kolejnych podwyżek mogą być planowane regulacje prawne dotyczące m. in. zadośćuczynień dla bliskich ofiar wypadków. Dla kierowców poszukujących taniego ubezpieczenia OC, nadal najrozsądniejszym rozwiązaniem jest porównywanie ofert wielu ubezpieczycieli.

 

 

kg
facebook
pogoda