http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
16.04
Chcą ożywić szare blokowiska
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64671/chca-ozywic-szare-blokowiska_1_807128648165049.jpg

Fundacja Banku Ochrony Środowiska rozpoczęła kolejną edycję ogólnopolskiego projektu grantowego "Zielona ławeczka", który powstał z myślą o mieszkańcach miejskich osiedli. - Naszym celem jest zazielenianie polskich miast poprzez tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Zależy nam, aby ogrody były tworzone z inicjatywy samych mieszkańców, według ich pomysłów i ich własnymi rękami - zachęcają inicjatorzy.


Projekt adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli - zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty - w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Ma on umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Osiedla są często "betonowymi pustyniami" - zarówno pod względem braku zieleni, jak również kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami.

Na realizację projektu tradycyjnie przeznaczono 30 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom ma się udać odnowić 25 miejsc, które do tej pory były puste i zabiedbane. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również "zieloną ławeczkę" (koszt 400 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Do 30 kwietnia należy zarejestrować zespoły, a do 31 maja przesłać swoje projektu. Warto zaznaczyć, że wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt, będą mogły skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy doradzą, jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

 

50 mini ogrodóww

 

Wcześniejsze edycje "Zielonej Ławeczki" cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno społecznym, jak i medialnym. - Przekazaliśmy już 60 tys. zł na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. Dzięki temu powstało 50 przyosiedlowych mini ogrodów. Wszystkie stanowią chlubę mieszkańców, którzy pielęgnują je , starają się upiększać oraz powiększać - zaznaczają inicjatorzy akcji.

 

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie www.zielonalaweczka.pl Wszystkie pytania można kierować na maila laweczka@fundacjabos.pl lub pod numer 507 006 579.

 

 

kg
facebook
pogoda