http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
18.04
Chętnie przekazujemy 1%
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64680/chetnie-przekazujemy-1_1_1551363560092519.gif

Blisko 80% Polaków rozliczających się z fiskusem deklaruje, że przekazało lub przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

KPMG, międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego, stworzyła raport dotyczący rocznego zeznania podatkowego Polaków. Jak się okazuje, dla prawie sześciu na dziesięciu podatników rozliczenie się z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Zaledwie 15% ocenia, że wypełnienie formularza PIT jest raczej trudne lub bardzo trudne. Mimo to, co drugi podatnik w całości zleca rozliczenie komuś innemu. Dlaczego? Z braku czasu, przyzwyczajenia, a także większego poczucia bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłki.

Badanie pokazało też, że w 2017 roku 79% Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym, deklaruje chęć przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Wartość ta jest wyższa o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku. Chęć przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem netto. Osoby zarabiające do 1 500 zł netto miesięcznie zdecydowanie rzadziej decydują się na przekazanie 1% swojego podatku. Prawie trzy czwarte wszystkich respondentów przekazujących swój 1% dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (14%) lub na podstawie informacji w mediach (13%).

kg
facebook
pogoda