http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
08.08
Drogowcy w dzielnicach
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69402/drogowcy-w-dzielnicach_1_1888831380144233.JPG

Miejskie działania inwestycyjne związane z drogami nie są skierowane jedynie na główne ulice, czy centrum miasta, ale także na poszczególne dzielnice, gdzie poprawą infrastruktury i bezpieczeństwa najbardziej zainteresowani są mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Udało się zakończyć prace na ulicy Olsztyńskiej, Kasztanowej, Racławickiej oraz Bohaterów Katynia. Drogowców spotkamy natomiast między innymi przy Placu Orląt Lwowskich, na Kiedrzyńskiej, a wkrótce na Kamińskiego.Oprócz zakrojonych na szeroką skalę inwestycji drogowych, które są - bądź niedługo będą - realizowane w Częstochowie, na bieżąco wykonywane są mniejsze zdania, bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych dzielnic. - Gdybyśmy podsumowali wszystkie inwestycje dzielnicowe, które już się zakończyły albo które trwają to przeznaczyliśmy na nie 13,5 mln złotych. Wszystkie wpisują się w program  "Lepsza Komunikacja" - zaznacza prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Wśród inwestycji, które już się zakończyły jest ulica Bohaterów Katynia. - Jej przebudowa rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku od wymiany nawierzchni chodników - przypomina Mariusz Sikora, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. - W tym roku została wymieniona nawierzchnia drogi - około 800 metrów bieżących. Wyznaczone wcześniej ciągi rowerowe nie były bezpieczne. Teraz zostały zmodernizowane. Jest więc nowocześnie, ładnie i właśnie bezpiecznie - podkreśla. Koszt prac wyniósł ponad 720 tys. zł. 

Poza tym drogowcy zakończyli już prace na ulicy Małopolskiej, Olsztyńskiej i Kasztanowej.

Na tej pierwszej inwestycja jest podzielona na trzy etapy, z których na razie wykonano I i III. Jak dotąd zbudowano m.in. drogę wraz z obustronnymi chodnikami oraz kanalizację deszczową. Pojawiło się nowe oświetlenie uliczne; przeprowadzono także rekultywację terenu. Niedawno zakończył się III etap prac, którego koszt wyniósł ok. 2,5 mln zł.

Na ul. Olsztyńskiej - od ul. Wesołej do ul. Legionów - zbudowano drogę lokalną i obustronny chodnik; przebudowano skrzyżowania, zjazdy publiczne i indywidualne. Inwestycja objęła także budowę kanalizacji deszczowej i technicznej, przebudowę istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego, nasadzenie 5 drzew oraz założenie trawników (wraz z ich roczną pielęgnacją pogwarancyjną). Warto podkreślić, że remont pozwolił zachować znajdujące się tam historyczne motywy klinkierowe. Nakłady na tę inwestycję to ok. 2,1 mln zł.

Remont ul. Kasztanowej objął z kolei ułożenie nawierzchni bitumicznej ze wzmocnieniem warstw konstrukcyjnych, chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. Dodatkowo przeprowadzono regulację uzbrojenia i odnowiono zieleniec. Koszt prac wyniósł ok. 400 tys. zł.

 


Obecnie trwają lub wkrótce rozpoczną się kolejne podobne inwestycje. Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa ulicy Kiedrzyńskiej, placu Orląt Lwowskich, czy Kamińskiego. Ich koszt to ponad 7,5 mln zł.Inwestycje dzielnicowe zakończone, oddane do użytku:

  • Budowa ul. Małopolskiej III Etap - wraz z odwodnieniem i oświetleniem - ok. 2,5 mln zł (Parkitka) 

  • Przebudowa ul. Olsztyńskiej - od ul. Wesołej do ul. Legionów - ok. 2,1 mln zł (Zawodzie) 

  • Przebudowa ul. Kasztanowej - ok. 0,4 mln zł (Wrzosowiak) 

  • Przebudowa ul. Bohaterów Katynia - ok. 0,7 mln zł (Błeszno)

Łącznie ok. 5,7 mln zł

Realizowane bądź przygotowywane do realizacji w tym roku są także następujące zadania:

  • Budowa ul. Kiedrzyńskiej (Tysiąclecie)- od skrzyżowania z ul. Dekabrystów (wraz z jego przebudowa) do skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych (wraz z jego przebudową) - ok. 5 mln zł (dotacja z programu „Schetynówki” 2,35 mln zł) - koniec jesień 2017r.

  • Przebudowa pl. Orląt Lwowskich (Raków) - ok. 1 mln zł - koniec lato 2017r.

  • Przebudowa ul. Kamińskiego (Wrzosowiak) - ok. 1,7 mln zł - postępowanie przetargowe - koniec prac do końca roku.

Koszt ok. 7,7 mln zł


 

kg, zdj. kg
facebook
pogoda