http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
13.05
Lekarz ukarany za łapówkę
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64921/lekarz-ukarany-za-lapowke_1_50398981095242.jpg

Do Sądu Rejonowego w Lublińcu trafił  akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Chodzi o łapówkę.

W toku śledztwa ustalono, że na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu przebywała starsza kobieta. 10 maja 2016 roku do córki pacjentki zatelefonował pracownik szpitala i poprosił o przyjazd, celem odbycia rozmowy z lekarzem.

- W dniu 12 maja 2016 roku córka pacjentki przybyła do szpitala i udała się do gabinetu kierownika oddziału. W trakcie rozmowy lekarz stwierdził, że nie widzi potrzeby dalszej hospitalizacji jej matki i powinien wypisać ją ze szpitala. Kobieta poinformowała lekarza, że nie jest w stanie sprawować opieki nad matką i podjęła starania o umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. Wtedy kierownik oddziału zasugerował konieczność współpracy i zapytał jakie koszty ponosiła w związku z pobytem matki w innym ośrodku pomocy. Gdy kobieta odpowiedziała, że była to kwota tysiąca zł, oświadczył, że ma na myśli właśnie taką kwotę. Z uwagi na fakt, że kobieta nie miała przy sobie tysiąca zł, lekarz wyznaczył termin kolejnego spotkania na 24 maja, które następnie przełożono na 1 czerwca 2016 roku. O zaistniałej sytuacji kobieta zawiadomiła organy ścigania - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

1 czerwca 2016 roku córka pacjentki przekazała kierownikowi oddziału żądaną kwotę w jego gabinecie w szpitalu. Bezpośrednio po przyjęciu pieniędzy lekarz został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a w wyniku przeszukania ujawniono wręczoną kwotę pieniędzy.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut żądania i przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie tysiąca zł, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za kontynuowanie hospitalizacji pacjentki. Przesłuchany przez prokuratora podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa.

- Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych kierownika oddziału. Ponadto zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny, ujawnione w gabinecie pieniądze w kwocie 14.800 zł i 60 euro - dodaje Ozimek.

Oskarżony nie był w przeszłości karany. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W toku śledztwa oskarżony złożył wniosek o wymierzenie mu kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, grzywny w wysokości 20 tys. zł oraz zakazu zajmowania funkcji kierowniczych w służbie zdrowia przez 2 lata. Wniosek o wydanie wyroku skazującego został zaakceptowany przez prokuratora i przekazany do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

mag, zdj. arc
facebook
pogoda