http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
11.10
Manewry strażackie
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_1626/manewry-strazackie_1_1544031605173711.jpg

W Wancerzowie koło Dobrej Góry odbyły manewry strażackie. Wzięło w nich udział 10 jednostek OSP z 11 działających w gminie Mstów. Strażacy ćwiczyli gaszenie pożaru lasu, ochronę budynków oraz zabezpieczenie punktu materiałów łatwopalnych.

W ćwiczeniach wzięło udział około 70 strażaków i 13 wozów bojowych. Manewry przebiegły sprawnie. Takie ćwiczenia doskonalą umiejętności strażaków, są sprawdzianem taktyki działania i sprawności sprzętu, pozwalają na lepszą współpracę jednostek OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Manewry obserwował kapitan Krzysztof Dzwonnik z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

mag, zdj. UG Mstów
facebook
pogoda