http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
21.03
Naczelnik ratujący życie
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64420/naczelnik-ratujacy-zycie_1_1733092326143903.jpg

Na co dzień kieruje wydziałem prewencji w lublinieckiej komendzie. Jako przełożony, policjant i człowiek może pochwalić się także wyjątkowym osiągnięciem, które świadczy o jego ofiarności i chęci pomocy innym.

W tym roku mija 20 lat odkąd komisarz Marek Wręczycki honorowo oddaje krew. Komisarz Marek Wręczycki jest Naczelnikiem Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu. Na co dzień oprócz kierowania wydziałem, jest bardzo zaangażowany w życie społeczne i pomoc innym. Honorowo oddaje krew, pracuje jako strażak - ochotnik, jest radnym oraz członkiem Rady Parafialnej. 1 kwietnia minie 20 lat, odkąd policjant został honorowym dawcą krwi. Za tę działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Jest dumnym właścicielem Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I, II i III stopnia przyznanej przez Polski Czerwony Krzyż. Wyróżnił go także Starosta Lubliniecki. Aktywnie działa na rzecz krwiodawstwa propagując tę szczytną ideę także wśród policjantów. Dwa dni temu, podczas honorowej zbiórki krwi "SpoKREWnieni służbą" przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oddał swój cenny, 35 litr krwi dla potrzebujących. Choć komisarz Marek Wręczycki ma na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych, może się także pochwalić licznymi aktywnościami poza służbą w policyjnym mundurze. Od 18 roku życia jest strażakiem - ochotnikiem w OSP Kochcice. Niedawno odbył swój okrągły, setny wyjazd do akcji ratowniczych i gaśniczych. W tej dziedzinie był także wielokrotnie odznaczany m.in. medalem za zasługi dla pożarnictwa. Jest także radnym i członkiem Rady Parafialnej, która aktualnie realizuje budowę kościoła w Kochcicach. Jak sam przyznaje, pomoc innym sprawia mu radość i daje poczucie spełnienia.

kg, zdj. KPP Lubliniec
facebook
pogoda