http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
15.03
Posadźmy drzewo
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64365/posadzmy-drzewo_1_1048517393091102.jpg

Magistrat zachęca do sadzenia drzewek w miejscach wyznaczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Akcja "Posadźmy drzewo w Częstochowie" jest odpowiedzią na wycinki będące efektem zbyt daleko idących zmian w ustawie o ochronie przyrody.

Na dobry początek, przy jednym z najruchliwszych skrzyżowańw Częstochowie - alei Jana Pawła II z aleją Armii Krajowej - posadzono 10 drzew, które zakupiono z prywatnych, "składkowych" środków grupy inicjatywnej (5 lip drobnolistnych, 3 dęby błotne i 2 jabłonie "Dolgo").

- Dając dobry przykład pragniemy zachęcić naszych mieszkańców do poprawy jakości przestrzeni wokół nas, poprzez sadzenie w Częstochowie drzew, które potem będzie można oczywiście doglądać i obserwować jak rosną - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Chcemy, żeby miejskiej zieleni było więcej. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w sytuacji, kiedy wiele terenów - zwłaszcza prywatnych - już zostało - w majestacie nowego prawa - ogołoconych z drzew.

Prezydent zapowiedział, że docelowo 14 działek miejskich będzie przeznaczonych do sadzenia drzew zakupionych przez częstochowianJuż wyznaczone, wykoszone i przygotowane zostały grunty położone za ekranami akustycznymi przy alei Marszałkowskiej pomiędzy Lasem Aniołowskim, ul. Sojczyńskiego i ul. Brata Alberta. Ten teren zostanie zagospodarowany jako rekreacyjny teren zieleni miejskiej. Zaznaczono tam już miejsca do nasadzenia ok. 100 drzew, a do końca tygodnia zostanie przygotowana dalsza część - dla następnych 80 drzew. Docelowo przygotowane zostanie miejsce dla ok. 500 nowych drzewek w kilkunastu lokalizacjach.

Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział też, że zaproponuje zwiększenie miejskich środków na sadzenie drzew w budżecie 2017 r. oraz poinformował o wydaniu dyspozycji dokonania przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu analizy inwestycji drogowych pod kątem możliwości zwiększenia udziału zieleni w planowanych rozwiązaniach. Warto wspomnieć, że naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM Andrzej Szczerba oraz dyrektor MZDiT Mariusz Sikora także są wśród fundatorów nowych drzewek.

Akcja "Posadźmy drzewo w Częstochowie" jest odpowiedzią na prawnie usankcjonowane działania niszczące środowisko naturalne, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, związane z nadmierną wycinką drzew na terenach prywatnych, na którą pozwalają zapisy ustawy o ochronie przyrody przyjęte przez obecny Rząd, Sejm i podpisane przez Prezydenta RP.

Nasadzenia mieszkańców powinny być realizowane w terminie do 15-20 kwietnia i potem - od 1 października do końca listopada.

W najbliższym czasie na stronie www.czestochowa.pl zostanie umieszczona mapka terenu przy alei Marszałkowskiej z propozycją nasadzeń konkretnych gatunków drzew. Zostaną one również czytelnie oznaczone w terenie. Dodatkowo zostaną zamieszczone ogólne zasady doboru drzew, właściwego sposobu nasadzeń oraz terminarz.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska UM oraz na stronie magistratu.

kg, zdj. UM Cz-wa
facebook
pogoda