http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
15.01
Spotkanie dziecka z obcym psem
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_3615/1501konopiska.jpg

Mł. Asp. Wojciech Bożek z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i jego podopieczny Aron odwiedzili w ostatnich dniach najmłodszych z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rększowicach. Obecność psa była nieprzypadkowa, tematem spotkania było uświadomienie dzieciom, jak ważne jest określone zachowanie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z nieznanym nam psem.

Szkolenie przeprowadzone 13 stycznia 2014 roku, dzięki udziałowi psa policyjnego było zarówno interesujące, jak i pożyteczne. Dzieci poznały sześć zasad postępowania w kontaktach z obcym psem, każdą z nich mogły powtórzyć i przećwiczyć wielokrotnie w towarzystwie Mistrza Polski wśród psów policyjnych – owczarka Arona. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało pamiątkową szkoleniową ulotkę informacyjną z wizerunkiem niezwykłego gościa.  

 

Angelika Dąbek, zdj. Konopiska UG
facebook
pogoda