http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
13.04
Strażak roku
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64654/strazak-roku_1_30475206154432.jpg

Mieszkaniec gminy Janów - Adam Kołek - jest kandydatem w konkursie STRAŻAK ROKU 2017.

 

Adam Kołek pełni funkcję zastępcy dowódcy zmiany w JRG nr 3 w Częstochowie. Jego zaangażowanie i poświęcenie wielokrotnie przyczyniły się do ocalenia ludzkiego życia. Przykładem takiej akcji może być min. wydobycie osoby uwięzionej pod pociągiem osobowym na Dworcu Kolejowym w Częstochowie. Brał również udział w akcjach ratowniczych podczas zawalenia się hali MTK w Chorzowie, w usuwaniu skutków trąby powietrznej w miejscowościach Huby, Skrzydlów, Adamów, a także powodzi na terenie miasta i powiatu częstochowskiego. Jest niebywale koleżeński i skromny. Reprezentuje klub RTB TRACKER Podkowa Janów i gminę Janów na licznych imprezach w całej Polsce. Głosować na kandydata można wysyłając SMS o treści DZS.10 pod numer 72355. Koszt 2,46 zł z VAT.

kg, zdj. UG Janów
facebook
pogoda