http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
22.03
Teraz lepsza praca
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64431/teraz-lepsza-praca_1_1680086094130843.jpg

W Częstochowie powstaje program "Teraz lepsza praca". Ma on zachęcić pracodawców do inwestowania w swój największy kapitał, czyli w pracowników.

 

Trzy kierunki działań

 

- Stworzenie nowych miejsc pracy dla częstochowian było naszym priorytetem - zaznacza prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Zrobiliśmy wiele w tym kierunku - możemy wymienić chociażby specjalne strefy ekonomiczne, przygotowanie terenów inwestycyjnych, ulgi dla przedsiębiorców, tworzenie klimatu dla rozwoju biznesu w naszym mieście. Wiele z firm doceniło nasze starania i zainwestowało właśnie w Częstochowie. Dziś uważam, że potrzebujemy czegoś więcej. Ważne są nie tylko liczby nowych miejsc pracy, ale również - ich jakości. Efektem ma być więcej takich miejsc, które dadzą pracownikom wyższe zarobki, lepsze zabezpieczenie socjalne, większą satysfakcję, stworzą perspektywy awansu i rozwoju. Z tego też powodu powstał program "Teraz lepsza praca" - wyjaśnia prezydent.

Program będzie opierał się na trzech kierunkach działań:

  • - realizacji programu "Fair Play"

  • - powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy

  • - inicjatywach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.


Zmiany w ulgach, rzecznik, konkurs

W ramach programu "Fair Play" planowana jest m.in. modyfikacja uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości. Będą mogli z niej korzystać pracodawcy społecznie odpowiedzialni, dbający o pracowników i ograniczający umowy śmieciowe. - Poziom bezrobocia w Częstochowie jest nie tylko dużo niższy niż w kraju, ale również niż średnia w całym województwie. Przyszedł więc czas na to, aby powalczyć nie tylko o ilość miejsc pracy, ale i jakość - zaznacza Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. - Zaproponowaliśmy szereg zmian w regulaminach na podstawie, których przedsiębiorcy ubiegają się o możliwość skorzystania z ulgi podatku od nieruchomości - informuje.

Pierwszym i najbardziej jasnym kryterium jest wysokość wynagrodzenia. O uzyskanie ulgi będzie można ubiegać się jedynie w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia na nowo tworzonym stanowisku, będzie przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia. Drugi punkt dotyczy formy zatrudnienia - premiowane będą umowy o pracę. Warunkiem ubiegania się o ulgę będzie zatrudnianie co najmniej 80% osób na umowę o pracę. Trzecia zmiana dotyczy uszczelnienia systemu. - Będziemy badać średnioroczne zatrudnianie, aby uniknąć sytuacji, w których pracodawca zwalnia pracowników i zatrudnia nowych, aby później móc uzyskać ulgę. Będziemy też to badać w skojarzeniu z firmami powiązanymi, żeby nie mógł żonglować pracownikami między różnymi przedsiębiorstwami. Będziemy też sprawdzać, czy osoby, które zostają zatrudnione, nie świadczyły wcześniej pracy na podstawie umów zleceń bądź też nie przewijały się przez work serwis - tłumaczy Piotr Grzybowski.

Warto też zaznaczyć, że ulga będzie zależna od kosztów utworzenia miejsc pracy, a że te będą wyższe to również wysokość ulgi wzrośnie. Duża firma będzie mogła zatem odzyskać 25% , średnia 35% a mała do 45% nakładów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Oczywiście firmy obecnie zainteresowane ulgami, zdążą skorzystać z nich jeszcze na podstawie obecnych zapisów uchwały, oprócz tego przewidziany jest  czas na dostosowanie się do nowych zapisów.

Szczegóły zmian są zapisane w projekcie uchwały, który jest obecnie opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powinien trafić na jedną z najbliższych sesji rady (wszystkie obecnie obowiązujące uchwały dotyczące pomocy publicznej dla częstochowskich przedsiębiorców są dostępne pod linkiem:  www.czestochowa.pl/page/2124,pomoc-publiczna.html).

Drugim kierunkiem działań programu "Fair Play" będzie powołanie rzecznika praw pracownika. Zostanie nim Agata Wierny - kierownik referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej UM, a jednocześnie pełnomocnik Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans. Rzecznik będzie wspierać pracowników, pośredniczyć w kontaktach oraz informować o kompetencjach instytucji zajmujących się ustawowo ochroną praw pracowniczych. Trzecim kierunkiem działań będzie Certyfikat Lepsza Praca, przyznawany pracodawcom, którzy spełnią określone warunki zawarte w regulaminie konkursu, związane z respektowaniem praw pracowniczych i dbałością firm o własny "kapitał ludzki".

kg, zdj. arc
facebook
pogoda