http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
27.03
Więcej zieleni
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64489/wiecej-zieleni_1_1478986197115614.jpeg

Miasto wyznaczyło kolejne działki, na których częstochowianie będą mogli posadzić własne drzewo. Więcej zieleni pojawi się też wkrótce w pasach przyulicznych. Decyzją prezydenta przesunięto dodatkowe środki budżetowe na sadzenie drzew. 

Sadzenie nowych drzew na wskazanych terenach zieleni miejskiej ma częściowo rekompensować straty związane z wycinkami dopuszczonymi niedawnymi zmianami w prawie.
Dla mieszkańców na początku przygotowano miejsca przy ulicy 
Sojczyńskiego-Warszyca (w pobliżu alei Marszałkowskiej) i Lasku Aniołowskiego, gdzie każdy zainteresowany, po wcześniejszym kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, może posadzić własne drzewo (jest tam teren dla blisko 100 drzew).

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM wyznaczył kolejne tereny, które będą sukcesywnie przygotowywane do nasadzeń w podobny sposób, jak teren przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca. Osoby, które już teraz są zainteresowane sadzeniem tam własnych drzewek proszone są o wcześniejszy kontakt z Wydziałem (telefonicznie pod numerem tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418 lub elektronicznie na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl).
Poniżej lista nowych terenów. 

Warto dodać, że przewidziana w tym roku w budżecie na realizację miejskich nasadzeń kwota 100 tys. zł, została - decyzją prezydenta miasta - zwiększona o 50 tys. zł. 

DODATKOWE TERENY

Nowe tereny to miejsce dla 400 kolejnych drzew w różnych dzielnicach miasta. Obejmują zarówno lokalizacje wśród zabudowy mieszkaniowej, jak większe tereny m.in. w pobliżu miejsc, gdzie spacerują mieszkańcy. Wszystkie będą sukcesywnie przygotowywane do nasadzeń.

MNIEJSZE POWIERZCHNIE WŚRÓD ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ:

 • ul. Czecha 25

 • aleja Marszałkowska (przy ul. Janikowskiego)

 • aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy Miejskim Przedszkolu nr 8)

 • ul. Botaniczna 23 (przy stole do tenisa stołowego)

 • ul. Bardowskiego (przy placu zabaw)

WIĘKSZE POWIERZCHNIE:

 • aleja Pokoju (przy pętli tramwajowej)

 • ul. Limanowskiego 152

 • Bulwary nad Wartą (w okolicy Pomnika Chrystusa)

 • Promenada Niemena/Kukuczki (obok parku dla psów)

 • ul. Kukuczki (wokół rozdzielni gazu)

 • teren pomiędzy aleją Wojska Polskiego (Plac Katyński) a Galerią Jurajską.

UWAGA - termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok. 15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał od 1 października do ok. 15 listopada.

Zgodnie z zapowiedziami zieleń w pasach przyulicznych - tam gdzie to możliwe - uzupełni również Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Drzewa lub krzewy pojawią się w pasach środkowych:
- alei Bohaterów Monte Cassino (pomiędzy ul. Jagiellońską a wiaduktem z zachowaniem widoczności przy przejściu dla pieszych;
- alei Marszałkowskiej; 

- alei Jana Pawła II (na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym a rondem 3 Krzyży oraz pomiędzy ul. Popiełuszki a ul.  Dąbrowskiego, gdzie planowane jest odtworzenie dwóch pasów drzew)
- ul. Szajonowicza-Iwanowa (na odcinku pomiędzy Okulickiego a ul. Obrońców Westerplatte);

- alei Wyzwolenia (od alei Armii Krajowej do ul. Michałowskiego)
- ul. Pułaskiego (od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Goszczyńskiego)
- ul. Legionów (od ul. Złotej do TRW);
- ul. Jagiellońskiej na odcinkach: od Orkana do Rydza-Śmigłego, od Dojazdowej do Królewskiej, od Bohaterów Monte Cassino do Sabinowskiej.

 

kg
facebook
pogoda