http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
26.06
Większy SOR na Zawodziu
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_68991/wiekszy-sor-na-zawodziu_1_976968510140232.JPG

Trwa rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Mirowskiej. Po zakończeniu inwestycji oddział będzie mógł przyjąć dwukrotnie więcej pacjentów.

- Projekt polega na budowie dwóch całkowicie nowych budynków - od strony południowej i północnej oraz przerobieniu już istniejącego SORu - mówi Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. - Zgodnie z przepisami musimy podzielić pawilon na różne obszary, m.in. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, wstępnej intensywnej terapii, laboratoryjno-diagnostyczny, czy obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego - wylicza Wojciech Konieczny. Wydzielenie takich segmentów pociąga za sobą konieczność stworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania oddziału na poziomie parteru oraz zapewnienia bezkolizyjnej obsługi zewnętrznej. - W tej chwili na naszym SORzie wszystko się miesza. Pacjenci, którzy zgłaszają się do nas sami, muszą ustępować miejsca pacjentom z karetki. Co tu dużo mówić, nasz SOR nie spełniał wymaganych norm - dodaje.

Inwestycja umożliwi też odpowiednią komunikację SOR z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, oddziałami szpitala - w tym Oddziałem Intensywnej Terapii, blokiem operacyjnym, gabinetami diagnostycznymi, czy laboratorium. Dodatkowo nowa organizacja SOR będzie też wiązać się z przeniesieniem Pracowni Endoskopowej w inne miejsce budynku - do dobudowanej części od strony południowej (ta inwestycja zostanie zrealizowana w ramach kosztów niekwalifikowanych projektu - z budżetu miasta). Sam SOR natomiast będzie mógł przyjąć dwukrotnie więcej pacjentów, niż do tej pory. Będzie też więcej personelu -ratowników medycznych i pielęgniarek na dyżurze. - Podwoi się powierzchnia SORu, podwoi się liczba łóżek, a także przepustowość, dzięki czemu większa liczba częstochowian uzyska pomoc w krótszym czasie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo - i pacjentów, i pracy lekarzy - podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja powinna zostać ukończona do połowy przyszłego roku. Częstochowianie muszą liczyć się z pewnym, chwilowym utrudnieniami. - Gdy ekipy budowlane wejdą na SOR właściwy, pojedyncze łóżka mogą zostać wyłączone w użytkowania. Poza tym może być nieco głośniej - zapowiada dyrektor.

Na realizację rozbudowy szpital otrzymał dofinansowanie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Ministerstwo Zdrowia wniosku złożonego w konkursie, którego celem jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Całkowite nakłady na realizację inwestycji, wraz z przeniesieniem pracowni endoskopii powinny zamknąć się w kwocie 6 mln zł (w tym planowane koszty kwalifikowane do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 mln zł). Dofinansowane pokryje 85% kosztów kwalifikowanych i wyniesie 3 mln 400 tys. zł. - Mamy duże nadzieje związane z tą rozbudową. SOR to miejsce pierwszego kontaktu potrzebujących mieszkańców z lekarzami. Nieważne czy ktoś trafi tutaj w stanie ostrym, czy chce porozmawiać z lekarzami, bo jego stan zdrowia go niepokoi. Po rozbudowanie zostanie zdiagnozowany i opatrzony w komfortowych warunkach. Liczymy, że po tej inwestycji mieszkańcy będą mogli liczyć na lepszą opiekę, z lepszym sprzętem, lepszą infrastrukturą i że czas oczekiwania na pomoc medyczną znacznie się skróci - podsumowuje Krzysztof Matyjaszczyk. 

kg, zdj. kg
facebook
pogoda